מתקן כליאה סודי, תצהיר מ.ג. המוקד להגנת הפרט
מתקן כליאה סודי, תצהיר מ.ג.
מסמכים אחרים | תצהיר | 30.03.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תצהירו של אחד העותרים בבג"ץ 10327/02, שהוחזק במתקן 1391 בחורף 2003-2002, המתאר את האמצעים הנהוגים במתקן, ובכללם מניעת שינה, איומים כלפי בני משפחה ומניעת ביקורים של הצלב האדום.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות