מתקן כליאה סודי, תצהיר ב.ג. המוקד להגנת הפרט
מתקן כליאה סודי, תצהיר ב.ג.
מסמכים אחרים | תצהיר | 02.04.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
אחד העותרים בבג"ץ 10327/02, כמעט בן 50, שהוחזק במתקן 1391 בחורף 2003-2002, מתאר בתצהירו את אמצעי הלחץ הנהוגים במתקן, כגון מניעת שינה והרעשה מכוונת, את תנאי הכליאה הקשים, ואת המצוקה שגורמים לעצור הפחד, הניתוק, אי-הידיעה היכן הוא נמצא והחשש שקרוביו אינם יודעים מה עלה בגורלו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות