בג"ץ 10327/02 - ג'דאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 10327/02 - ג'דאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 05.12.2002
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט המבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותרים היכן אלה מוחזקים, ומכוח איזה דין; ואם הם מוחזקים שלא כדין – להורות על שחרורם. העותרים הם בני דודים, שנעצרו בעת כניסתם מירדן לגדה. המוקד ניסה משך כשבוע ימים לחפשם בכל דרך אפשרית, ורק מבירור שערך לבסוף עם איש משטרה בבית המעצר קישון עולה כי העותרים מוחזקים במתקן סודי הכפוף לבית מעצר זה, וכי הם מנועי פגישה עם עורך דין. זו אחת משתי עתירות של המוקד אשר הובילו לחשיפת מתקן הכליאה הסודי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות