בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 07.09.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ הציע למוקד להגנת הפרט לחזור בו מן העתירות, כיוון שענייניהם האינדיווידואליים של העותרים אינם עומדים עוד על הפרק, ולעתור שוב, אם ירצה, בשאלת חוקיותו של מתקן מעצר המוגדר על ידי המדינה כחסוי, וזאת גם ללא התייחסות לאדם מסוים הכלוא שם. הצעת בית המשפט התקבלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות