בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.09.2003
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים
תשובת המדינה תומכת, למעשה, בחלק מהאמור בתצהירים שהוגשו לבית המשפט בעתירות הקשורות למתקן 1391. מהתשובה עולה שהעצירים, ככלל, מוחזקים בבידוד; שבתאיהם אין כיורים; שהשליטה בזרם המים בשירותים שברוב התאים היא בידי הסוהרים; שבתאים הקטנים אין שירותים רגילים ואף לא תורכיים, אלא רק "שירותים כימיים" (מן התצהירים ניתן להבין שהכוונה לדלי פלסטיק שאינו מרוקן באופן סדיר).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה תומכת, למעשה, בחלק מהאמור בתצהירים שהוגשו לבית המשפט בעתירות הקשורות למתקן 1391. מהתשובה עולה שהעצירים, ככלל, מוחזקים בבידוד; שבתאיהם אין כיורים; שהשליטה בזרם המים בשירותים שברוב התאים היא בידי הסוהרים; שבתאים הקטנים אין שירותים רגילים ואף לא תורכיים, אלא רק "שירותים כימיים" (מן התצהירים ניתן להבין שהכוונה לדלי פלסטיק שאינו מרוקן באופן סדיר).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות