בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.09.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה תומכת, למעשה, בחלק מהאמור בתצהירים שהוגשו לבית המשפט בעתירות הקשורות למתקן 1391. מהתשובה עולה שהעצירים, ככלל, מוחזקים בבידוד; שבתאיהם אין כיורים; שהשליטה בזרם המים בשירותים שברוב התאים היא בידי הסוהרים; שבתאים הקטנים אין שירותים רגילים ואף לא תורכיים, אלא רק "שירותים כימיים" (מן התצהירים ניתן להבין שהכוונה לדלי פלסטיק שאינו מרוקן באופן סדיר).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות