בג"ץ 8696/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8696/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 10.10.2002
בג"ץ 8696/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
העתירה מבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותר היכן הוא מוחזק ומכוח איזה דין. חובה זו, הנובעת מזכות יסוד של העותר ומשפחתו, והמעוגנת גם בדין ובפסיקה, הופרה על ידי המשיב, וגם בירוריו של המוקד להגנת הפרט במרכז השליטה הצה"לי לא העלו דבר. זו אחת משתי עתירות של המוקד אשר הובילו לחשיפת מתקן הכליאה הסודי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העתירה מבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותר היכן הוא מוחזק ומכוח איזה דין. חובה זו, הנובעת מזכות יסוד של העותר ומשפחתו, והמעוגנת גם בדין ובפסיקה, הופרה על ידי המשיב, וגם בירוריו של המוקד להגנת הפרט במרכז השליטה הצה"לי לא העלו דבר. זו אחת משתי עתירות של המוקד אשר הובילו לחשיפת מתקן הכליאה הסודי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות