J. Flint, "The ‘Honolulu’ Obeid and Dirani leave", The Daily Star 29.1.04 המוקד להגנת הפרט
J. Flint, "The ‘Honolulu’ Obeid and Dirani leave", The Daily Star 29.1.04
מאמרים | עיתונות | 29.01.2004
הדפסה הדפסה
שיתוף
הכתבה עוסקת במתקן 1391 ובחשיפתו לרבים בעקבות עתירות המוקד, במקריהם של עובייד ודיראני שנכלאו בו, בתביעת הפיצויים שהגיש דיראני כנגד ישראל על העינויים בחקירותיו שם, ובפעילותה של יחידה 504 של המודיעין הישראלי בחטיפת לבנונים והחזקתם כקלפי מיקוח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות