בג"ץ 8696/02 - שהאין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8696/02 - שהאין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו על תנאי
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.04.2003
בג"ץ 8696/02 - שהאין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו על תנאי
ניתן צו על תנאי המורה למשיב לנמק מדוע לא ימסור למשפחת העותרים מידע על גורלם, ולהודיע אם הם מוחזקים על ידיו או על-ידי גוף מטעמו, היכן הם מוחזקים ומכוח איזה דין, ואם שוחררו או הועברו לגורם אחר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ניתן צו על תנאי המורה למשיב לנמק מדוע לא ימסור למשפחת העותרים מידע על גורלם, ולהודיע אם הם מוחזקים על ידיו או על-ידי גוף מטעמו, היכן הם מוחזקים ומכוח איזה דין, ואם שוחררו או הועברו לגורם אחר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות