בג"ץ 8696/02 - שהאין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 8696/02 - שהאין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו על תנאי
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.04.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ניתן צו על תנאי המורה למשיב לנמק מדוע לא ימסור למשפחת העותרים מידע על גורלם, ולהודיע אם הם מוחזקים על ידיו או על-ידי גוף מטעמו, היכן הם מוחזקים ומכוח איזה דין, ואם שוחררו או הועברו לגורם אחר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות