צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970 פרק ד' המוקד להגנת הפרט
צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970 פרק ד'
חקיקה | חקיקה צבאית | 01.05.1970
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיפים 78א-78ד קובעים את החובה למסור הודעה על מעצרו של אדם על פי צו זה ועל מקום הימצאו, את הסדרת פגישתו עם עורך דין, ואת הנסיבות המאפשרות עיכוב של ההודעה או הפגישה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות