תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים)(דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), תשנ"ז-1997 המוקד להגנת הפרט
חיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים)(דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), תשנ"ז-1997
חקיקה | חקיקת משנה | 08.05.1997
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התקנות קובעות את משך הזמן שבו ניתן לעכב פגישה של עצור בעבירת ביטחון עם עורך דין, את הגוף המוסמך לעכב, את אופן מסירת ההודעה על העיכוב, ואת האפשרות להגיש ערר על העיכוב. המסמך באדיבות 'תקדין'.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות