בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לפרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 18.06.2003
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לפרטים נוספים
העותרים מבקשים תשובות, בין היתר, לשאלות הבאות ביחס למתקן 1391: האם הוא הכלא הסודי היחיד; לאורך כמה זמן הוחזקו בו עצורים; מה הסיבות להחזקת אדם דווקא בו; על פי איזה דין מוחזקים עצורים במתקן; ממתי הוא פועל; מה פרטיהם האישיים של העצורים הכלואים בו היום ושל אלה שהיו כלואים בו בעבר; מה תנאי המעצר, והאם יש ביקורת עליהם, כולל ביקורת שיפוטית; האם נמסרו הודעות למשפחות העצורים במתקן; האם אופשר לעצורים לשלוח מכתבים ולהיפגש עם עורך דין; והאם אופשרו ביקורים של הצלב האדום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים מבקשים תשובות, בין היתר, לשאלות הבאות ביחס למתקן 1391: האם הוא הכלא הסודי היחיד; לאורך כמה זמן הוחזקו בו עצורים; מה הסיבות להחזקת אדם דווקא בו; על פי איזה דין מוחזקים עצורים במתקן; ממתי הוא פועל; מה פרטיהם האישיים של העצורים הכלואים בו היום ושל אלה שהיו כלואים בו בעבר; מה תנאי המעצר, והאם יש ביקורת עליהם, כולל ביקורת שיפוטית; האם נמסרו הודעות למשפחות העצורים במתקן; האם אופשר לעצורים לשלוח מכתבים ולהיפגש עם עורך דין; והאם אופשרו ביקורים של הצלב האדום.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות