ג' קרויזר, "חזרה לשלטון התחנה – פרשת תכנון מבצרי המשטרה ('טגארטים') בארץ ישראל", קתדרה 111 (תשס"ד) 95, 120-119 המוקד להגנת הפרט
ג' קרויזר, "חזרה לשלטון התחנה – פרשת תכנון מבצרי המשטרה ('טגארטים') בארץ ישראל", קתדרה 111 (תשס"ד) 95, 120-119
מאמרים | אקדמי | 03.04.2004
הדפסה הדפסה
שיתוף
המאמר סוקר את פועלו של סר צ'ארלס טגארט בהקמת מבצרי המשטרה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. בקטע הנדון מוזכרת, בהערת שוליים, תחנת משטרה שהייתה חלק מפרויקט זה ונועדה לשמש כמתקן חקירה וכליאה סודי. במפת התחנות היא נמצאת ליד הכפר הערבי מיסר וקיבוץ מצר היום, ומכונה תחנת מרץ (Meretz). בקטע הנדון נאמר גם כי מדינת ישראל משתמשת במתקן זה לצורכי חקירה, עד היום, וכן מוזכרת עתירת המוקד להגנת הפרט בנושא (בג"ץ 9733/03).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות