בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 28.11.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה טוענת כי על פי פרשנות תכליתית של החוק בעניין זה היא אינה חייבת לחשוף את מיקומו של מתקן 1391, וכי עצם העובדה שמיקומו חסוי אינה גורעת מזכויות העצורים בו, הנשמרות כהלכה. עוד היא טוענת שהמתקן משמש ככלל לחקירה בלבד; שבחמש השנים האחרונות שהו בו עצורים בודדים בלבד (היא אינה מפרטת כמה, וכמה שהו בו בשנים שקדמו לאלה); שמאז מחצית יולי 2003 לא הוחזק שום עציר במתקן, שכן לא היה בכך צורך; שרוב המצהירים בעתירה לא הגישו תחילה כל תלונה לרשויות, ויש בכך כדי להטיל ספק באמינותם; שתלונות שקדמו להגשתה עדיין נבדקות, או שנמצא כי לא התקיימו עבירות פליליות או משמעתיות בעניינם; ושרוב טענות העותרת מתייחסות לתנאים השוררים במתקן ואינן רלוואנטיות לסעד המבוקש בעתירה – סגירתו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות