מתקן כליאה סודי, תצהיר ג.א. המוקד להגנת הפרט
חיפוש
מתקן כליאה סודי, תצהיר ג.א.
מסמכים אחרים | תצהיר | 08.07.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2002, מעיד בתצהיר על הנהלים והתנאים הנהוגים במתקן, ובכללם מניעת שינה, כליאה בצינוק, איומים הכוללים גם שימוש בבני משפחה ותנאי בריאות מזיקים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות