מתקן כליאה סודי, דף מידע לעצור המוקד להגנת הפרט
חיפוש
מתקן כליאה סודי, דף מידע לעצור
מסמכים אחרים | אחר | 07.09.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מסמך המחולק, לטענת הפרקליטות, לעצירים במתקן 1391. הטקסט בערבית ובאנגלית של המסמך מנוסח באופן שאינו מבהיר מי הגורמים המפעילים את המתקן ומה הן זכויות העציר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות