דו"ח לשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הפרדת אסירים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דו"ח לשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הפרדת אסירים
מסמכים אחרים | חוות דעת | 16.04.1996
דו"ח לשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הפרדת אסירים
הדו"ח דן באספקטים שונים של החזקת אסירים בהפרדה: הבסיס החוקי, העילות, תנאי ההחזקה, השוואה למדינות אחרות, המלצות ביחס לנוהל בישראל ועוד. בין היתר מודגשת ההשפעה הקשה של ההחזקה בהפרדה על האסיר, ומוצעות דרכים לריכוכה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הדו"ח דן באספקטים שונים של החזקת אסירים בהפרדה: הבסיס החוקי, העילות, תנאי ההחזקה, השוואה למדינות אחרות, המלצות ביחס לנוהל בישראל ועוד. בין היתר מודגשת ההשפעה הקשה של ההחזקה בהפרדה על האסיר, ומוצעות דרכים לריכוכה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות