Facility 1391: a secret prison המוקד להגנת הפרט
חיפוש
Facility 1391: a secret prison
דוחות | דוח | 10.02.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין עתירת המוקד נגד מתקן הכליאה הסודי: הרקע להגשת העתירה, הטענות המשפטיות הכלולות בה, תשובת המדינה לטענות, והדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 1.12.03.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות