Facility 1391: a secret prison המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Facility 1391: a secret prison
דוחות | דוח | 10.02.2004
Facility 1391: a secret prison
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין עתירת המוקד נגד מתקן הכליאה הסודי: הרקע להגשת העתירה, הטענות המשפטיות הכלולות בה, תשובת המדינה לטענות, והדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 1.12.03.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין עתירת המוקד נגד מתקן הכליאה הסודי: הרקע להגשת העתירה, הטענות המשפטיות הכלולות בה, תשובת המדינה לטענות, והדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 1.12.03.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות