חוות דעת מקצועית לבית המשפט, ההשלכות הנפשיות האפשריות של "המתקן הסודי" והפעולות הנעשות בו המוקד להגנת הפרט
חיפוש
חוות דעת מקצועית לבית המשפט, ההשלכות הנפשיות האפשריות של "המתקן הסודי" והפעולות הנעשות בו
מסמכים אחרים | חוות דעת | 12.08.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת פסיכיאטרית המנתחת את השפעתם של הגבלת תנועה, חסך חושי ומניעת שינה על אדם. אמצעים אלה, לצד תנאי כליאה קשים ולחצים במהלך חקירה, עלולים לגרום נזקים נפשיים חמורים, עד כדי שיבוש דעתו של אדם ושבירתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות