מתקן כליאה סודי, תצהיר ח.א. המוקד להגנת הפרט
חיפוש
מתקן כליאה סודי, תצהיר ח.א.
מסמכים אחרים | תצהיר | 10.07.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תצהירו של אזרח לבנוני שהוחזק במתקן 1391 בקיץ 2003, ממנו ניתן ללמוד, גם אם באופן חלקי, על המקום, האנשים המשרתים בו, והתנאים הקשים בתאי המעצר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות