בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל פניית המוקד לפרקליטות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל פניית המוקד לפרקליטות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.01.2009
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל פניית המוקד לפרקליטות
פניית המוקד להגנת הפרט למשנה לפרקליט המדינה בעניין מתקן הכליאה הסודי. בין השאר מבקש המוקד לדעת האם מוחזקים כלואים במתקן הסודי, ואם כן, כמה מהם מעזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פניית המוקד להגנת הפרט למשנה לפרקליט המדינה בעניין מתקן הכליאה הסודי. בין השאר מבקש המוקד לדעת האם מוחזקים כלואים במתקן הסודי, ואם כן, כמה מהם מעזה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות