בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיש תגובה קצרה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיש תגובה קצרה
כתבי בי דין | תגובה | 16.02.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בתגובתו לטענת המדינה, שהסתרת מיקומו של מתקן 1391 נועדה להגן עליו, על יושביו ועל הבסיס שבו הוא מצוי, טוען המוקד שאין בכך הסבר לצורך להחזיק עצירים דווקא שם. המוקד חוזר על טענתו המרכזית, כי הדין מחייב שכל מקום מעצר יהיה פומבי ופתוח לביקורת חיצונית. בהעדר הוראת חוק, הן בדין הישראלי והן בדין הבינלאומי, המאפשרת סטייה מעיקרון זה של פומביות, לא ניתן לאפשר את המשך קיומו של מתקן כליאה סודי. המוקד טוען כי בערובות שהציעה המדינה כדי להבטיח את זכויותיהם של הכלואים אין ממש, ומכל מקום הן אינן מעוגנות בדין. הדין אינו מציב שום קריטריון להחזקה במתקן סודי ואינו מאפשר את קיומו של מתקן כזה בשום פנים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות