בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.11.2004
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
רשם בית המשפט העליון קובע כי הפרטים הנוספים שעל המדינה למסור מוגבלים למספר העצורים שהוחזקו במתקן 1391 מיום הקמתו, למשך ההחזקה של כל כלוא (בלי למסור את פרטיהם האישיים של הכלואים), ולשאלה האם הנהלים הקיימים במתקן זהים או דומים לאלה הקיימים במתקנים צבאיים אחרים. לטענתו, עניינים אלה בלבד קשורים לטענת העותרת העומדת לבירור עתה, שאין יסוד בדין או הצדקה לסודיות המתקן.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות