בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 22.01.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בג"ץ הורה למדינה להגיש בתוך 15 יום הודעה משלימה לבית המשפט, אשר בחלק הגלוי שלה היא תפרט ככל שניתן, מבלי לפגוע בחיסיון מטעמי ביטחון מובהקים, את הטעמים לסודיות מיקומו של מתקן 1391. המדינה מתבקשת למסור גם, ככל שניתן, את סוג ההגבלות שהמשיבים קיבלו על עצמם בנוגע לשימוש במתקן, ולפרט, בחלק חסוי ומיועד לבית המשפט בלבד, את ההסדרים והמגבלות שהיא קיבלה על עצמה. כפי שנקבע בהחלטה מיום 15.12.04, אם לפני מתן פסק הדין בעתירה יתעורר צורך להשתמש במתקן לחקירת עצורים, תימסר לבית המשפט הודעה על כך מראש או מיד אחר כך, במעמד צד אחד, ובג"ץ יחליט בעניינה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות