בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת העותרת להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת העותרת להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 24.08.2005
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בתשובה להודעת המדינה, שהתייחסה להצעות בית המשפט שעלו בדיון החסוי מיום 15.12.04, טוענת העותרת כי קביעת הסדר המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 לצורך החזקת עצורים אינה נותנת מענה לסוגיות שבלב העתירה - קיומו של מתקן כליאה שמיקומו לא מפורסם ברבים, והפגיעות בזכויות הכלואים הנובעות מכך. פגיעה בזכויות האדם איננה הופכת מוצדקת רק משום שהנפגעים ממנה מעטים. גם אישור של קצין צבא, רם דרג ככל שיהיה, להחזקת עצורים במתקן, לא ימנע את הפגיעה הקשה בזכויות אדם הנובעת מקיומו של מתקן שמיקומו סודי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות