בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון הודעה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון הודעה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 18.04.2004
בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון הודעה מטעם פרקליטות המדינה
המדינה חוזרת על עמדתה בבג"ץ 9733/03, כי מיקומו של מתקן 1391 הוא אמנם סודי, אבל בכך אין כדי לפגוע בזכות מזכויות העצורים בו. לטענתה, חוק חסינות חברי הכנסת מאפשר את כניסתם לכל "מקום ציבורי", ובית סוהר, על פי ההגדרה, אינו מקום כזה. לחבר הכנסת אין אפוא זכות מוקנית להיכנס אליו, וכניסתו תלויה בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת. מטעמי ביטחון, אין לאפשר לכל ח"כ לבקר במתקן, והביקורת הפרלמנטרית תיעשה על ידי חברי ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון בכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המדינה חוזרת על עמדתה בבג"ץ 9733/03, כי מיקומו של מתקן 1391 הוא אמנם סודי, אבל בכך אין כדי לפגוע בזכות מזכויות העצורים בו. לטענתה, חוק חסינות חברי הכנסת מאפשר את כניסתם לכל "מקום ציבורי", ובית סוהר, על פי ההגדרה, אינו מקום כזה. לחבר הכנסת אין אפוא זכות מוקנית להיכנס אליו, וכניסתו תלויה בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת. מטעמי ביטחון, אין לאפשר לכל ח"כ לבקר במתקן, והביקורת הפרלמנטרית תיעשה על ידי חברי ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון בכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות