מכתב מפרקליטות המדינה בעניין בג"ץ 8102/03 ובג"ץ 9733/03 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מכתב מפרקליטות המדינה בעניין בג"ץ 8102/03 ובג"ץ 9733/03
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.08.2006
מכתב מפרקליטות המדינה בעניין בג"ץ 8102/03 ובג"ץ 9733/03
בתשובה לפניית המוקד הודיעה המדינה כי שני לבנונים, שנתפסו במהלך הלחימה בקיץ 2006, מוחזקים במתקן 1391 בעת מסירת ההודעה. המדינה ציינה כי הודעה בעניין נמסרה לבית המשפט העליון, במעמד צד אחד, ביום 6.8.2006. כן ציינה המדינה כי קיימת אפשרות שיוחזקו במתקן עצורים נוספים בעתיד. ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתשובה לפניית המוקד הודיעה המדינה כי שני לבנונים, שנתפסו במהלך הלחימה בקיץ 2006, מוחזקים במתקן 1391 בעת מסירת ההודעה. המדינה ציינה כי הודעה בעניין נמסרה לבית המשפט העליון, במעמד צד אחד, ביום 6.8.2006. כן ציינה המדינה כי קיימת אפשרות שיוחזקו במתקן עצורים נוספים בעתיד. ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות