בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 08.09.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חברת הכנסת זהבה גלאון מבקשת בעתירתה לאפשר לה לבקר במתקן הכליאה 1391, לאור העדויות על תנאי כליאה תת-אנושיים ועינויים בידי חוקרים שם. העתירה מתבססת על חשיבותה של הביקורת הפרלמנטרית, ועל החסינות שהוענקה לחברי הכנסת, המאפשרת כניסה למקום ציבורי שאינו נגיש לציבור הרחב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות