בג"ץ 8102/03, 9733/03 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' שר הבטחון ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 8102/03, 9733/03 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' שר הבטחון ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.12.2004
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, ועתירתה של חברת הכנסת זהבה גלאון, המבקשת לאפשר לה לבקר במתקן, ביקרו השופטים את עמדת המדינה, שאינה רואה פגם בהחזקת עצורים במקום לא ידוע. בחלקו החסוי של הדיון הציע בית המשפט למדינה מספר הצעות לפתרון, והיא אמורה לבחון אותן, ולהתייחס אליהן בתשובתה לבית המשפט בתוך חודשיים. עם קבלת התשובה, ועל-פי תוכנה, יחליט בית המשפט על אופן המשך הטיפול בעתירה. המדינה מסרה כי ברגע זה אין במתקן עצורים; ובית המשפט חייב אותה, בתקופה שעד הגשת תשובתה, להודיע לו (במעמד צד אחד) על כל עצור שהיא תחזיק שם, והוא יחליט החלטה מתאימה בכל מקרה.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות