בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרת המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרת
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 12.12.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
העותרת מפרטת את הכללים והעקרונות - מהמשפט הישראלי, ממשפט זכויות האדם הבינלאומי ומהמשפט ההומניטרי הבינלאומי - שהשלטונות מפירים בהחזיקם כלואים במתקן הסודי. בין הכללים המופרים מציינת העותרת את החובה לפרסם את מיקומם הגיאוגרפי של מתקני כליאה, את החובה להודיע למשפחתו של עצור ולעורך דינו את מקום מעצרו המדויק, ואת החובה לאפשר לצלב האדום לבקר ולפקח בכל מקום שבו מוחזקים מוגנים תחת משמורת. כן קובעת העותרת כי, בהתאם לפסיקותיה של הוועדה לזכויות האדם של האו"ם, עצם ההחזקה במקום לא ידוע מהווה יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל, ואף יכולה להיחשב לעינויים; כי פומביות המידע על מקום המעצר היא אמצעי למניעת שימוש לרעה בכוח המעצר ולמניעת היעלמויות כפויות; וכי סודיות מזמינה עינויים ויחס בלתי אנושי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות