לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.08.2006
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ

ביום 8.8.2006 פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה, בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל הלבנונים שנשבו בידי ישראל,שדבר מעצרם פורסם בעיתונות.

בתשובה לפנייה זו הודיעההמדינה כי נכון לאותו יום, מוחזקים שני עצורים לבנוניים במתקן 1391, וכיהודעה בעניין נמסרה לבית המשפט העליון, במעמד צד אחד, ביום 6.8.2006 (מתוקף החלטה שהתקבלה בבג"ץ ביום 22.1.2006,לפיה "אם יתעורר הצורך לפני מתן פסק הדין בעתירה להשתמש במתקן לחקירת עצורים, תימסר לבית המשפט הודעה מראש, מיד או בדיעבד, במעמד צד אחד ונחליט בה").

כן ציינה המדינה, כי קיימת אפשרות שיוחזקו במתקן עצורים נוספים.

בהתאם לכך, חזר המוקד ופנה לפרקליטות המדינה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר לאלתר אצל העצורים, בין כתלי המתקן או במקום סמוך, כפי שהובטח - ונעשה -בעבר. בקשה זו נדחתה על ידי המדינה: "אשר לעצורים לבנונים נוספים המצויים כיום בחקירה, הרי שבשלב זה הוחלט על דחיית פגישתם עם עורך דין, על-ידי הגורמים שהוסמכו לכך בדין."

בנוסף, דרש המוקד לדעת מה הסטטוס של עצורים אלה ומתי יובאו בפני שופט, אם בכלל. דרישה זו לא זכתה למענה.

במקביל פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בבג"ץ, במעמד שני הצדדים, בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391. העתירה ממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ.

למכתב המוקד מיום 8.8.2006

לתשובת פרקליטות המדינה מיום 8.8.2006

למכתב המוקד מיום 9.8.2006

למכתב נוסף מטעם המוקד מאותו היום

לבקשת המוקד לקביעת מועד דיון דחוף מיום 9.8.2006

לתשובת פרקליטות המדינה מיום 13.8.2006

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 8.8.2006 פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה, בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל הלבנונים שנשבו בידי ישראל,שדבר מעצרם פורסם בעיתונות.

בתשובה לפנייה זו הודיעההמדינה כי נכון לאותו יום, מוחזקים שני עצורים לבנוניים במתקן 1391, וכיהודעה בעניין נמסרה לבית המשפט העליון, במעמד צד אחד, ביום 6.8.2006 (מתוקף החלטה שהתקבלה בבג"ץ ביום 22.1.2006,לפיה "אם יתעורר הצורך לפני מתן פסק הדין בעתירה להשתמש במתקן לחקירת עצורים, תימסר לבית המשפט הודעה מראש, מיד או בדיעבד, במעמד צד אחד ונחליט בה").

כן ציינה המדינה, כי קיימת אפשרות שיוחזקו במתקן עצורים נוספים.

בהתאם לכך, חזר המוקד ופנה לפרקליטות המדינה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר לאלתר אצל העצורים, בין כתלי המתקן או במקום סמוך, כפי שהובטח - ונעשה -בעבר. בקשה זו נדחתה על ידי המדינה: "אשר לעצורים לבנונים נוספים המצויים כיום בחקירה, הרי שבשלב זה הוחלט על דחיית פגישתם עם עורך דין, על-ידי הגורמים שהוסמכו לכך בדין."

בנוסף, דרש המוקד לדעת מה הסטטוס של עצורים אלה ומתי יובאו בפני שופט, אם בכלל. דרישה זו לא זכתה למענה.

במקביל פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בבג"ץ, במעמד שני הצדדים, בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391. העתירה ממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ.

למכתב המוקד מיום 8.8.2006

לתשובת פרקליטות המדינה מיום 8.8.2006

למכתב המוקד מיום 9.8.2006

למכתב נוסף מטעם המוקד מאותו היום

לבקשת המוקד לקביעת מועד דיון דחוף מיום 9.8.2006

לתשובת פרקליטות המדינה מיום 13.8.2006

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות