Facility 1391: a secret prison המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Facility 1391: a secret prison
דוחות | דוח | 01.02.2005
Facility 1391: a secret prison
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין הדיון שהתקיים ביום 15.12.04 בבג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט בנושא הכלא הסודי. הדו"ח כולל את סיכום הדיון ואת החלטת בית המשפט, מציג את הוראות החוק והעקרונות הרלוונטיים במשפט הבינלאומי. הכותבים מציינים גם את התרשמותם האישית מהדיון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין הדיון שהתקיים ביום 15.12.04 בבג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט בנושא הכלא הסודי. הדו"ח כולל את סיכום הדיון ואת החלטת בית המשפט, מציג את הוראות החוק והעקרונות הרלוונטיים במשפט הבינלאומי. הכותבים מציינים גם את התרשמותם האישית מהדיון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות