בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת טיעון מטעם העותרת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת טיעון מטעם העותרת
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 17.12.2006
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת טיעון מטעם העותרת
השלמת טיעון מטעם העותרת בעניין הכלא הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. העותרת חוזרת על שורה של הוראות מפורשות בחקיקה הישראלית ובדין הבינלאומי, המחייבות לפרסם את מיקומו של מתקן כליאה, ולמסור אותו גם לכלוא, לקרוביו, לעורכי דינו ולגורמים המגנים עליו. כן מפרטת העותרת את התשתית העובדתית: במהלך פעולות הלחימה של ישראל בלבנון באוגוסט 2006 נחטפו לתחומי ישראל מספר לא ידוע של נתינים לבנוניים, שנכלאו במתקן 1391 והוחזקו שם בתנאים מחרידים, ובתוכם תאי כליאה לא סניטאריים, חסך חושי, דיסאוריינטציה, היעדר ביגוד נאות, אלימות, והשפלה מינית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
השלמת טיעון מטעם העותרת בעניין הכלא הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. העותרת חוזרת על שורה של הוראות מפורשות בחקיקה הישראלית ובדין הבינלאומי, המחייבות לפרסם את מיקומו של מתקן כליאה, ולמסור אותו גם לכלוא, לקרוביו, לעורכי דינו ולגורמים המגנים עליו. כן מפרטת העותרת את התשתית העובדתית: במהלך פעולות הלחימה של ישראל בלבנון באוגוסט 2006 נחטפו לתחומי ישראל מספר לא ידוע של נתינים לבנוניים, שנכלאו במתקן 1391 והוחזקו שם בתנאים מחרידים, ובתוכם תאי כליאה לא סניטאריים, חסך חושי, דיסאוריינטציה, היעדר ביגוד נאות, אלימות, והשפלה מינית.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות