בג"ץ 9733/03 – המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' - תשובת המשיבים לבקשה לפרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 – המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' - תשובת המשיבים לבקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.07.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבים טוענים, בין היתר, כי הטעמים לניהול חקירות במתקן סודי דווקא הם חסויים; כי תושבי המדינה או השטחים נחקרו במתקן 1391 רק בתקופה שלאחר "חומת מגן"; כי במקרים חריגים בלבד הוחזקו במתקן בעבר עצורים מינהליים ולא רק לצורכי חקירה; כי לא הוחזקו בו מעולם אזרחי ישראל, אך נחקר שם תושב מזרח ירושלים אחרי "חומת מגן"; כי הודעות על מעצר נתיני מדינות זרות נמסרות לצלב האדום ולקונסול הרלוואנטי בישראל, ככל שיש, אך לא למשפחות, אלא אם ידוע על נוכחות בני משפחה בישראל או בשטחים; כי היו מקרים בודדים שבהם שופטים החליטו לקיים במתקן דיון בהארכות מעצר; כי הפרטים בדבר הנזק שייגרם לביטחון המדינה עקב חשיפת מיקומו של המתקן הם חסויים; כי אין עוד מתקן בו מוחזקים כלואים ומקומו חסוי, אך התשובה לשאלה האם מתקן 1391 מפוצל למספר אתרים נפרדים היא חסויה; כי התשובה לשאלה האם המתקן מופעל על ידי שירותים חשאיים היא חסויה; כי "מפקד המתקן" ו"האחראי על המתקן" הם אותו אדם, שפרטיו חסויים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות