בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תגובת המדינה להשלמת הטיעון שהגישה העותרת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תגובת המדינה להשלמת הטיעון שהגישה העותרת
כתבי בי דין | תגובה | 13.08.2008
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תגובת המדינה להשלמת הטיעון שהגישה העותרת
תגובה נוספת של המדינה לטענות המוקד להגנת הפרט בעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. המדינה טוענת כי בית המשפט הוציא צו על תנאי רק לעניין סודיות מיקומו של המתקן ולא לעניין שיטות החקירה הנהוגות בו ותנאי המעצר. המוקד חורג אפוא מהצו, טוענת המדינה, בהתייחסו להתנהגות סגל המתקן כלפי העצורים ששהו בו במהלך מלחמת לבנון השנייה, מה גם שאין יסוד לתלונות שהובאו בתצהירים. ואשר למיקום המתקן, הוא אמנם אינו מפורסם, אבל המדינה מקפידה להודיע על מעצרו של כל אדם המוחזק בו ואינה מעלימה איש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובה נוספת של המדינה לטענות המוקד להגנת הפרט בעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. המדינה טוענת כי בית המשפט הוציא צו על תנאי רק לעניין סודיות מיקומו של המתקן ולא לעניין שיטות החקירה הנהוגות בו ותנאי המעצר. המוקד חורג אפוא מהצו, טוענת המדינה, בהתייחסו להתנהגות סגל המתקן כלפי העצורים ששהו בו במהלך מלחמת לבנון השנייה, מה גם שאין יסוד לתלונות שהובאו בתצהירים. ואשר למיקום המתקן, הוא אמנם אינו מפורסם, אבל המדינה מקפידה להודיע על מעצרו של כל אדם המוחזק בו ואינה מעלימה איש.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות