בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להורות על מתן פרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להורות על מתן פרטים נוספים
כתבי בי דין | בקשה | 19.08.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
העותרת מבקשת להורות למשיבים להשיב לשאלות שנכללו בבקשתה לפרטים נוספים, שהם נמנעו מלהשיב עליהן, או השיבו תשובות חלקיות או מתחמקות; למשל, מכוח איזה דין הוחזקו כלואים במתקן 1391 לפני הכרזתו כבית סוהר צבאי, והאם החוקרים שפעלו בו, או חלקם, היו חיילים בחיל המודיעין. כן מבוקשות תשובות מלאות לשאלות בעניינים נוספים: מספר הכלואים, משך ההחזקה במתקן, ורמת השגרתיות של השימוש במתקן; תנאי המעצר; נהלים שלהם כפופים החוקרים; ביקורות הנערכות במתקן; ופרטים בקשר לעתירת האסירים שהגישו דיראני ושייך עובייד.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות