בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת עיקרי טיעון מטעם העותרת המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת עיקרי טיעון מטעם העותרת
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 18.01.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד מתייחס בהודעתו המשלימה, לתגובה הבינלאומית הקשה לחשיפה של "הוושינגטון-פוסט", לפיה ה-CIA, ביודעו כי בתי כלא סודיים אינם חוקיים בארצות הברית, הפעיל מתקנים סודיים במזרח אירופה ובמדינות שונות בעולם. האיחוד האירופי איים בעקבות הפרסום, כי מדינה שיימצא על אדמתה כלא סודי לא תוכל להצביע במוסדות האיחוד. הפרלמנט האירופי הקים ועדת חקירה מיוחדת, וחקירות פליליות נפתחו במדינות רבות. הפרסומים גררו הכחשות גורפות מצד כל המעורבים, לרבות ארה"ב. התגובה הבינלאומית מעידה כי מדובר בפרקטיקה פסולה. המוקד הדגיש כי על רקע זה, בולטת התנהלותה של ישראל, המציבה את עצמה כמדינה היחידה בעולם המערבי, המחזיקה במוצהר בכלא סודי ומצדיקה משפטית את קיומו. בכך הופכת ישראל מבחירתה היא, לחצר האחורית של קהילת העמים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות