בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.12.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירה נגד הימנעות המשיבים מחקירה יסודית ומקיפה בעניינו של פלסטיני שעונה והוחזק בתנאים משפילים ובלתי אנושיים בעת חקירתו במתקן 1391. מעשים אלה, אם יוכחו, מהווים עבירות פליליות ומשמעתיות, וכן עבירות על פי המשפט הבינלאומי. המשיבים מודעים לתלונתו של אותו אדם לפחות מאז ספטמבר 2003, שבו הוגש תצהירו לבית המשפט במסגרת בג"ץ 9733/03. בעקבות החלטת בג"ץ מיום 1.12.03 פנה המוקד למשיבים בבקשה לחקור את החשדות; ואולם, תשובה ממבקר תלונות נחקרי שב"כ לא התקבלה עד מועד הגשת העתירה, ותשובת הפצ"ר, המודיע על החלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית, התקבלה כשנה לאחר פניית המוקד, ונימוקי ההחלטה המוצגים בה מבטאים כולם ניסיון להתחמק מן החובה לחקור. העותרים מדגישים שההימנעות מחקירת החשדות אינה מתיישבת עם חומרת העבירה, והיא מהווה פגיעה באינטרס הציבור ובזכויות אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות