בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 31.03.2005
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעתירה נגד הימנעות המשיבים מעריכת חקירה יסודית ומקיפה בעניינו של פלסטיני שעונה והוחזק בתנאים בלתי אנושיים בעת חקירתו במתקן 1391, טוענים המשיבים כי העותר אינו אמין וכי העותר לא העלה את טענותיו במועד, ועל כן שוב לא ניתן לברר את זהותם של בעלי התפקידים באותה עת במתקן. לטענתם, תנאי הכליאה במתקן תקינים ועומדים לביקורת באופן שוטף. יצוין כי טענות דומות לאילו של העותר הושמעו גם בתצהיריהם של עצורים אחרים, כי תצהירו נמסר למשיבים מספר חודשים בלבד לאחר ששוחרר, וכי על פי טענת המשיבים עצמם קיים תיעוד מסודר לגבי כל עצור השוהה במתקן. אין אפוא כל קושי לברר את זהותם של בעלי התפקידים במתקן בזמן הנדון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות