פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 סעיף 69 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 סעיף 69
חקיקה | חוק | 17.10.1971
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 סעיף 69
מפקודות בתי הסוהר. 69. השר רשאי להכריז בהודעה כי בניין פלוני או מחנה פלוני או מקום אחר הוא בית סוהר, ורשאי הוא באותה דרך להכריז שבית סוהר פלוני יחדל להיות בית סוהר. [המסמך באדיבות 'תקדין']
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מפקודות בתי הסוהר. 69. השר רשאי להכריז בהודעה כי בניין פלוני או מחנה פלוני או מקום אחר הוא בית סוהר, ורשאי הוא באותה דרך להכריז שבית סוהר פלוני יחדל להיות בית סוהר. [המסמך באדיבות 'תקדין']
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות