המדינה החליטה לנתק את הקשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים: המוקד להגנת הפרט פנה בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. מדובר בפגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, אשר תכנסנה את האזור לתוהו ובוהו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.04.2006
המדינה החליטה לנתק את הקשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים: המוקד להגנת הפרט פנה בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. מדובר בפגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, אשר תכנסנה את האזור לתוהו ובוהו
המדינה החליטה לנתק את הקשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים: המוקד להגנת הפרט פנה בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. מדובר בפגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, אשר תכנסנה את האזור לתוהו ובוהו
המוקד להגנת פרט פנה ביום 6.4.06 ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים (למעט מקרים רפואיים דחופים), כחלק מהחרם הפוליטי הישראלי על הרשויות הפלסטיניות הנבחרות.

ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, לרבות בתחום מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם סמכויות אשר מופעלות על ידי הצבא באופן בלעדי, כמו מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מופעלות רק לאחר הגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני.

המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.


לצפייה במכתב

הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת פרט פנה ביום 6.4.06 ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים (למעט מקרים רפואיים דחופים), כחלק מהחרם הפוליטי הישראלי על הרשויות הפלסטיניות הנבחרות.

ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, לרבות בתחום מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם סמכויות אשר מופעלות על ידי הצבא באופן בלעדי, כמו מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מופעלות רק לאחר הגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני.

המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.


לצפייה במכתב

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות