ע"פ 3660/03 - עבייד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ע"פ 3660/03 - עבייד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 08.09.2005
ע"פ 3660/03 - עבייד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
בית המשפט מחק ערעורים בעניין חוקתיותו של חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהגישו אזרחים זרים שהוחזקו במעצר בישראל מכוח חוק זה. המערערים שוחררו זה מכבר, במסגרת עסקת החלפת שבויים וחטופים עם חיזבאללה. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה כי בשל כך, ובשל העובדה שאף אדם אחר אינו כלוא - נכון ליום פסק הדין - על פי חוק זה, השאלות העולות מהערעורים הנן אקדמיות גרידא ואין להיזקק להן. בכך התחמק בית המשפט מדיון בשאלות העקרוניות הקשות הקשורות לחוק, ומהכרעה שהייתה עשויה להשפיע ישירות על סיכויי המערערים לזכות בפיצויים מן המדינה במקרה שהחוק יבוטל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט מחק ערעורים בעניין חוקתיותו של חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהגישו אזרחים זרים שהוחזקו במעצר בישראל מכוח חוק זה. המערערים שוחררו זה מכבר, במסגרת עסקת החלפת שבויים וחטופים עם חיזבאללה. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה כי בשל כך, ובשל העובדה שאף אדם אחר אינו כלוא - נכון ליום פסק הדין - על פי חוק זה, השאלות העולות מהערעורים הנן אקדמיות גרידא ואין להיזקק להן. בכך התחמק בית המשפט מדיון בשאלות העקרוניות הקשות הקשורות לחוק, ומהכרעה שהייתה עשויה להשפיע ישירות על סיכויי המערערים לזכות בפיצויים מן המדינה במקרה שהחוק יבוטל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות