חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002
חקיקה | חוק | 04.03.2002
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002
חוק המסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בין השאר מגדיר החוק מיהו "לוחם בלתי חוקי" ומהן זכויותיו, ומפרט מתי ניתן להוציא לגביו צו כליאה ותחת איזו ביקורת שיפוטית. מאתר המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות, אוניברסיטת חיפה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
חוק המסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בין השאר מגדיר החוק מיהו "לוחם בלתי חוקי" ומהן זכויותיו, ומפרט מתי ניתן להוציא לגביו צו כליאה ותחת איזו ביקורת שיפוטית. מאתר המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות, אוניברסיטת חיפה.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות