בג"ץ 8849/05 - ח"כ טיבי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8849/05 - ח"כ טיבי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 18.09.2005
בג"ץ 8849/05 - ח"כ טיבי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לחייב את המשיבים למלא אחר הוראות אמנת ג'נבה הרביעית, ולהורות על העברת כל האסירים והעצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים על ידי ישראל לריבון החדש ברצועה, היינו לרשות הפלסטינית. זאת, לאור הכרזת אלוף פיקוד הדרום בדבר סיום הממשל הצבאי ברצועה עם השלמת תכנית ההתנתקות. הוראותיהן של אמנת ג'נבה ותקנות אמנת האג הפכו לחלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי, שכל עוד אין סתירה בינו ובין חקיקה פנימית מפורשת יש לפעול על פיו. יצוין, כי העתירה הוגשה לפני פרסום הצעת החוק שנועדה לעקוף את הוראות אמנת ג'נבה ולאפשר את המשך ההחזקה של אותם עצורים בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה לחייב את המשיבים למלא אחר הוראות אמנת ג'נבה הרביעית, ולהורות על העברת כל האסירים והעצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים על ידי ישראל לריבון החדש ברצועה, היינו לרשות הפלסטינית. זאת, לאור הכרזת אלוף פיקוד הדרום בדבר סיום הממשל הצבאי ברצועה עם השלמת תכנית ההתנתקות. הוראותיהן של אמנת ג'נבה ותקנות אמנת האג הפכו לחלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי, שכל עוד אין סתירה בינו ובין חקיקה פנימית מפורשת יש לפעול על פיו. יצוין, כי העתירה הוגשה לפני פרסום הצעת החוק שנועדה לעקוף את הוראות אמנת ג'נבה ולאפשר את המשך ההחזקה של אותם עצורים בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות