בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה משלימה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה משלימה מטעם המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 16.11.2006
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה משלימה מטעם המדינה
בתגובה לעתירת המוקד בעניינם של העצורים הלבנונים שנחטפו מלבנון במהלך העימות המזוין עם חיזבאללה בקיץ 2006 טוענת המדינה כי מששוחררו העותרים ממעצרם והועברו ללבנון ביום 21.8.06 התייתרה העתירה, ולכן יש לדחותה על הסף. המדינה מציינת כי העותרים נעצרו בלילה שבין אחד ושניים באוגוסט 2006 במהלך הלחימה בלבנון בחשד להיותם לוחמים בלתי חוקיים, כי הם הובאו לישראל באותו לילה, וכי ביום 2.8.06 הוצאו נגדם צווי כליאה מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002. המדינה צירפה לתגובתה עותקים מצווי הכליאה האמורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בתגובה לעתירת המוקד בעניינם של העצורים הלבנונים שנחטפו מלבנון במהלך העימות המזוין עם חיזבאללה בקיץ 2006 טוענת המדינה כי מששוחררו העותרים ממעצרם והועברו ללבנון ביום 21.8.06 התייתרה העתירה, ולכן יש לדחותה על הסף. המדינה מציינת כי העותרים נעצרו בלילה שבין אחד ושניים באוגוסט 2006 במהלך הלחימה בלבנון בחשד להיותם לוחמים בלתי חוקיים, כי הם הובאו לישראל באותו לילה, וכי ביום 2.8.06 הוצאו נגדם צווי כליאה מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002. המדינה צירפה לתגובתה עותקים מצווי הכליאה האמורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות