חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חקיקה | חוק | 28.03.2016
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים משנת 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולה נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. בין השאר מרחיב התיקון את מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית. התיקון קובע כי המוסמך להוציא את צו הכליאה יהיה תת אלוף, במקום הרמטכ"ל, וכי הכלוא יוכל לטעון נגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף. כן הוארכה התקופה שבמהלכה רשאי הצבא להחזיק בכלוא בלי צו כליאה והבאה לפני שופט מארבעה ימים לשבעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים משנת 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולה נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. בין השאר מרחיב התיקון את מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית. התיקון קובע כי המוסמך להוציא את צו הכליאה יהיה תת אלוף, במקום הרמטכ"ל, וכי הכלוא יוכל לטעון נגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף. כן הוארכה התקופה שבמהלכה רשאי הצבא להחזיק בכלוא בלי צו כליאה והבאה לפני שופט מארבעה ימים לשבעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות