ללא משפט: מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
ללא משפט: מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
דוחות | דוח המוקד | 14.10.2009
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הדו"ח, במועד פרסומו כלואים בבתי הכלא הישראליים 335 פלסטינים ללא משפט. לעצירים אלה אין אפשרות להתגונן כראוי ולהפריך את הטענות נגדם או להציג ראיות חלופיות, כיוון שברובם המכריע של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ, הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו. הדוח קובע כי השימוש הגורף שעושה המדינה באמצעי זה, שנועד למקרים חריגים ביותר, מהווה הפרה חמורה של הוראות החוק הבינלאומי בעניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות