חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002 [נוסח מעודכן נכון ליום 7.8.2008, כולל תיקון מס' 1] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002 [נוסח מעודכן נכון ליום 7.8.2008, כולל תיקון מס' 1]
חקיקה | חוק | 07.08.2008
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002 [נוסח מעודכן נכון ליום 7.8.2008, כולל תיקון מס' 1]
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מ- 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולות נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. התיקון קובע כי כאשר הממשלה מכריזה על מהלך לחימה רחב היקף אפשר לערוך את השימוע לכלואים על פי חוק זה על ידי כל מי שהוא בדרגת סרן ומעלה. כן מאפשר התיקון למנוע מכלואים כאמור להיפגש עם עו""ד עד 21 יום ממועד מעצרם, במקום 14 יום שנקבעו בחוק במתכונתו הקודמת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מ- 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולות נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. התיקון קובע כי כאשר הממשלה מכריזה על מהלך לחימה רחב היקף אפשר לערוך את השימוע לכלואים על פי חוק זה על ידי כל מי שהוא בדרגת סרן ומעלה. כן מאפשר התיקון למנוע מכלואים כאמור להיפגש עם עו""ד עד 21 יום ממועד מעצרם, במקום 14 יום שנקבעו בחוק במתכונתו הקודמת.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות