נדחה ערעור של המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, לאשר צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהוצא כנגד פלסטיני מעזה במהלך המלחמה בעזה: ביהמ"ש העליון קבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך הכליאה, החומר החסוי שהציגה המדינה מצדיק את הצו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.04.2009
נדחה ערעור של המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, לאשר צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהוצא כנגד פלסטיני מעזה במהלך המלחמה בעזה: ביהמ"ש העליון קבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך הכליאה, החומר החסוי שהציגה המדינה מצדיק את הצו
נדחה ערעור של המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, לאשר צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהוצא כנגד פלסטיני מעזה במהלך המלחמה בעזה: ביהמ"ש העליון קבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך הכליאה, החומר החסוי שהציגה המדינה מצדיק את הצו

ביום 5.1.2009 , במהלך המלחמה בעזה, עצר הצבא תושב בית-חאנון, נשוי ואב לשישה ילדים, והוציא נגדו צו כליאה מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. כל ניסיונותיו של העצור להבהיר לחיילים שעצרו אותו כי הוא משתייך לארגון פת"ח ולא לארגון חמאס, נפלו על אוזן ערלה. החיילים לקחו ממנו את התעודה המעידה כי הוא עובד שירות המודיעין הפלסטיני - המוכיחה כי הוא עובד הרשות הפלסטינית - והתעלמו מהוכחות נוספות שהגיש, אשר מעידות על אמיתות דבריו. בנוסף, מצו הכליאה שהוצא מאוחר יותר עולה, כי הקצין שחתם עליו התבסס על מידע מודיעיני המשייך את העצור לארגון החזית הדמוקרטית. למרות השינוי בשיוכו של העצור, מארגון החמאס לארגון החזית הדמוקרטית, לא ניתנה לו אפשרות להתגונן בפני טענות חדשות אלו במסגרת שימוע.  

ביום 15.1.2009 נערכה ביקורת שיפוטית בעניינו של העצור בביהמ"ש בבאר שבע. ביהמ"ש החליט להכשיר את צו המעצר, למרות היעדרו של הליך שימוע הולם ופגמים נוספים שנפלו בהליך הוצאת הצו, ולמרות הסתירה בגרסאות בעניין השתייכותו הארגונית של הכלוא, אשר מעמידה בספק את שאלת המסוכנות האינדיבידואלית של העצור. ביום 19.2.2009 ערער המוקד על ההחלטה לביהמ"ש העליון.

ביום 2.4.2009 קבע ביהמ"ש כי למרות היעדרו של הליך שימוע הולם בהליך המעצר והוצאת צו הכליאה, הרי שבהליך הביקורת המשפטית ניתנה לכלוא אפשרות לטעון כנגד הטענות החדשות שהועלו נגדו בדבר חברות בארגון החזית הדמוקרטית. לאחר שראה את החומר החסוי, במעמד צד אחד, בעניינו של העצור, פסק ביהמ"ש כי העובדה שהעצור חבר בפת"ח לא שוללת את עובדת היותו באותה עת חבר בכיר בחזית הדמוקרטית וששחרורו מהווה סכנה למדינה. לפיכך, דחה ביהמ"ש את העתירה לביטול הצו.


לצפייה בהחלטה בערעור מיום 2.4.2009


לצפייה בהודעת הערעור מיום 17.2.2009


לצפייה בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 19.1.2009

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 5.1.2009 , במהלך המלחמה בעזה, עצר הצבא תושב בית-חאנון, נשוי ואב לשישה ילדים, והוציא נגדו צו כליאה מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. כל ניסיונותיו של העצור להבהיר לחיילים שעצרו אותו כי הוא משתייך לארגון פת"ח ולא לארגון חמאס, נפלו על אוזן ערלה. החיילים לקחו ממנו את התעודה המעידה כי הוא עובד שירות המודיעין הפלסטיני - המוכיחה כי הוא עובד הרשות הפלסטינית - והתעלמו מהוכחות נוספות שהגיש, אשר מעידות על אמיתות דבריו. בנוסף, מצו הכליאה שהוצא מאוחר יותר עולה, כי הקצין שחתם עליו התבסס על מידע מודיעיני המשייך את העצור לארגון החזית הדמוקרטית. למרות השינוי בשיוכו של העצור, מארגון החמאס לארגון החזית הדמוקרטית, לא ניתנה לו אפשרות להתגונן בפני טענות חדשות אלו במסגרת שימוע.  

ביום 15.1.2009 נערכה ביקורת שיפוטית בעניינו של העצור בביהמ"ש בבאר שבע. ביהמ"ש החליט להכשיר את צו המעצר, למרות היעדרו של הליך שימוע הולם ופגמים נוספים שנפלו בהליך הוצאת הצו, ולמרות הסתירה בגרסאות בעניין השתייכותו הארגונית של הכלוא, אשר מעמידה בספק את שאלת המסוכנות האינדיבידואלית של העצור. ביום 19.2.2009 ערער המוקד על ההחלטה לביהמ"ש העליון.

ביום 2.4.2009 קבע ביהמ"ש כי למרות היעדרו של הליך שימוע הולם בהליך המעצר והוצאת צו הכליאה, הרי שבהליך הביקורת המשפטית ניתנה לכלוא אפשרות לטעון כנגד הטענות החדשות שהועלו נגדו בדבר חברות בארגון החזית הדמוקרטית. לאחר שראה את החומר החסוי, במעמד צד אחד, בעניינו של העצור, פסק ביהמ"ש כי העובדה שהעצור חבר בפת"ח לא שוללת את עובדת היותו באותה עת חבר בכיר בחזית הדמוקרטית וששחרורו מהווה סכנה למדינה. לפיכך, דחה ביהמ"ש את העתירה לביטול הצו.


לצפייה בהחלטה בערעור מיום 2.4.2009


לצפייה בהודעת הערעור מיום 17.2.2009


לצפייה בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 19.1.2009

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות