נוהל הטיפול בלוחמים בלתי חוקיים (לב"חים) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בלוחמים בלתי חוקיים (לב"חים)
מסמכים אחרים | נוהל | 26.01.2010
נוהל הטיפול בלוחמים בלתי חוקיים (לב"חים)
נוהל צבאי שהתקבל במוקד להגנת הפרט ובו הכללים שעל פיהם חייב הצבא לפעול כשהוא מבצע מעצרים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הנוהל יחול החוק אך ורק כאשר העצור נמצא בשטח ישראל, גם אם נתפס מחוצה לו. הטיפול בעצורים הנתפסים מחוץ לשטח ישראל ועד שיובאו אליו יוסדר על פי האמור במסגרת פקודת מבצע, או על פי תכנית פעולה אחרת. בנוסף מתייחס הנוהל לבעלי סמכויות המעצר, לשימוע ולביקורת השיפוטית שיש לערוך לעצורים, למקום החזקתם וכליאתם, ולתנאי שחרורם ואופן השחרור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל צבאי שהתקבל במוקד להגנת הפרט ובו הכללים שעל פיהם חייב הצבא לפעול כשהוא מבצע מעצרים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הנוהל יחול החוק אך ורק כאשר העצור נמצא בשטח ישראל, גם אם נתפס מחוצה לו. הטיפול בעצורים הנתפסים מחוץ לשטח ישראל ועד שיובאו אליו יוסדר על פי האמור במסגרת פקודת מבצע, או על פי תכנית פעולה אחרת. בנוסף מתייחס הנוהל לבעלי סמכויות המעצר, לשימוע ולביקורת השיפוטית שיש לערוך לעצורים, למקום החזקתם וכליאתם, ולתנאי שחרורם ואופן השחרור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות