ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.10.2009
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי

הודעה לעיתונות

דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם:

מדיניות המעצר ללא משפט של ישראל בלתי חוקית

335 פלסטינים עדיין כלואים ללא משפט, בהם 29 בין שנתיים לחמש שנים ברציפות

 

דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם, המתפרסם היום (רביעי, 14.10.09) מותח ביקורת חריפה על החזקתם של פלסטינים במעצר ללא משפט על-ידי ישראל. הדו"ח קובע  כי מדיניות זו מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי בשל השימוש הגורף שנעשה באמצעי זה, שמותר רק במקרים קיצוניים ביותר.

מספר הפלסטינים שישראל מחזיקה בכל רגע נתון במעצר מנהלי עבר במהלך האינתיפאדה השנייה את קו האלף. בחודשים האחרונים ישנה ירידה מתמדת במצבת העצורים המנהליים, ונכון ל-30 בספטמבר 2009, הוא עומד על 335, בהם שלוש נשים וקטין. כ-37% מהם מוחזקים בין חצי שנה לשנה וכ-33% מוחזקים בין שנה לשנתיים. 28 פלסטינים מוחזקים כיום בין שנתיים לארבע שנים ברציפות, ופלסטיני אחד מוחזק במעצר מנהלי למעלה מארבע שנים וחצי.

בדו"ח, "ללא משפט", נקבע כי מנגנון הביקורת השיפוטית על הליך המעצר המנהלי יוצר מראית עין של מערכת משפטית הוגנת, אולם למעשה הוא לא מאפשר לעצירים כל אפשרות להתגונן באופן סביר מול הטענות הקיימות נגדם. ברוב רובם של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו. במצב זה, לא ניתנת לעציר כל אפשרות להפריך את הטענות נגדו או להציג ראיות חלופיות.

בין השאר כתוצאה מכך, הרוב המכריע של צווי המעצר מקבל את אישור בית המשפט. בין אוגוסט 2008 ליולי 2009 ביטלו שופטים צבאיים 5% מהצווים שהובאו בפניהם ואישרו 95%. בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל במשך שנת 2008 57% מערעורי התביעה על החלטות הערכאה הראשונה ו-15% בלבד מערעורי העצירים.

בשנת 2002 נכנס לספר החוקים הישראלי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים המסדיר גם הוא מעצר ללא משפט. נוסח החוק, בייחוד מאז שינוי שהוכנס בו ב-2008, מאפשר מעצר ממושך ללא משפט של רבים באופן מהיר וגורף, בעיקר בעת שמתקיימות "פעולות לחימה בהיקף נרחב". החוק מותיר בידי העציר עוד פחות הגנות מאלה העומדות לרשותם של עצירים מנהליים. במקור נועד החוק לאפשר את כליאתם של אזרחים לבנונים שישראל הגדירה "קלפי מיקוח". ככל הידוע, ישראל השתמשה עד כה בחוק זה נגד 54 בני אדם, שחלקם נכלאו במשך שנים רבות ללא משפט – עד שבע שנים וחצי. 15 מהעצירים היו אזרחי לבנון שכבר שוחררו ו-39 תושבי רצועת עזה, שרובם נכלאו במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ושוחררו מאז. נכון ל-30 בספטמבר 2009 עצורים בישראל מכוח חוק זה תשעה פלסטינים תושבי רצועת עזה.

המוקד להגנת הפרט ובצלם קוראים לממשלת ישראל לשחרר את העצירים המנהליים או להעמידם לדין על-פי הסטנדרטים שנקבעו במשפט הבינלאומי בנוגע להליך הוגן. עוד קוראים הארגונים לממשלת ישראל להפסיק לאלתר את השימוש בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ולפעול לביטולו.  

לצפייה בדו"ח המלא 


לצפייה בתגובת המדינה לדו"ח


לצפייה בתקציר הדו"ח

הדפסה הדפסה
שיתוף

הודעה לעיתונות

דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם:

מדיניות המעצר ללא משפט של ישראל בלתי חוקית

335 פלסטינים עדיין כלואים ללא משפט, בהם 29 בין שנתיים לחמש שנים ברציפות

 

דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם, המתפרסם היום (רביעי, 14.10.09) מותח ביקורת חריפה על החזקתם של פלסטינים במעצר ללא משפט על-ידי ישראל. הדו"ח קובע  כי מדיניות זו מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי בשל השימוש הגורף שנעשה באמצעי זה, שמותר רק במקרים קיצוניים ביותר.

מספר הפלסטינים שישראל מחזיקה בכל רגע נתון במעצר מנהלי עבר במהלך האינתיפאדה השנייה את קו האלף. בחודשים האחרונים ישנה ירידה מתמדת במצבת העצורים המנהליים, ונכון ל-30 בספטמבר 2009, הוא עומד על 335, בהם שלוש נשים וקטין. כ-37% מהם מוחזקים בין חצי שנה לשנה וכ-33% מוחזקים בין שנה לשנתיים. 28 פלסטינים מוחזקים כיום בין שנתיים לארבע שנים ברציפות, ופלסטיני אחד מוחזק במעצר מנהלי למעלה מארבע שנים וחצי.

בדו"ח, "ללא משפט", נקבע כי מנגנון הביקורת השיפוטית על הליך המעצר המנהלי יוצר מראית עין של מערכת משפטית הוגנת, אולם למעשה הוא לא מאפשר לעצירים כל אפשרות להתגונן באופן סביר מול הטענות הקיימות נגדם. ברוב רובם של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו. במצב זה, לא ניתנת לעציר כל אפשרות להפריך את הטענות נגדו או להציג ראיות חלופיות.

בין השאר כתוצאה מכך, הרוב המכריע של צווי המעצר מקבל את אישור בית המשפט. בין אוגוסט 2008 ליולי 2009 ביטלו שופטים צבאיים 5% מהצווים שהובאו בפניהם ואישרו 95%. בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל במשך שנת 2008 57% מערעורי התביעה על החלטות הערכאה הראשונה ו-15% בלבד מערעורי העצירים.

בשנת 2002 נכנס לספר החוקים הישראלי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים המסדיר גם הוא מעצר ללא משפט. נוסח החוק, בייחוד מאז שינוי שהוכנס בו ב-2008, מאפשר מעצר ממושך ללא משפט של רבים באופן מהיר וגורף, בעיקר בעת שמתקיימות "פעולות לחימה בהיקף נרחב". החוק מותיר בידי העציר עוד פחות הגנות מאלה העומדות לרשותם של עצירים מנהליים. במקור נועד החוק לאפשר את כליאתם של אזרחים לבנונים שישראל הגדירה "קלפי מיקוח". ככל הידוע, ישראל השתמשה עד כה בחוק זה נגד 54 בני אדם, שחלקם נכלאו במשך שנים רבות ללא משפט – עד שבע שנים וחצי. 15 מהעצירים היו אזרחי לבנון שכבר שוחררו ו-39 תושבי רצועת עזה, שרובם נכלאו במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ושוחררו מאז. נכון ל-30 בספטמבר 2009 עצורים בישראל מכוח חוק זה תשעה פלסטינים תושבי רצועת עזה.

המוקד להגנת הפרט ובצלם קוראים לממשלת ישראל לשחרר את העצירים המנהליים או להעמידם לדין על-פי הסטנדרטים שנקבעו במשפט הבינלאומי בנוגע להליך הוגן. עוד קוראים הארגונים לממשלת ישראל להפסיק לאלתר את השימוש בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ולפעול לביטולו.  

לצפייה בדו"ח המלא 


לצפייה בתגובת המדינה לדו"ח


לצפייה בתקציר הדו"ח

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות